Instituţii participante la Programul Naţional “Memoria Moldovei”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Muzeul Literaturii Române "Mihail Kogălniceanu"
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Științe a Moldovei
Muzeul Pedagogic Republican
Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Biblioteca Științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu"
Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova
Arhiva Naționala a Republicii Moldova
Muzeul Național de Arte Plastice al Republicii Moldova
Biblioteca Științifică a Universitatii de Stat "A. Russo", or. Bălți
Camera Naţională a Cărții din Republica Moldova
Biblioteca Universității de Stat din Tiraspol