Informaţii generale

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă pentru prima dată acces integrat la moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale. Ea deschide noi căi de explorare a patrimoniului cultural naţional.

BND Moldavica este concepută ca o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”, accesibilă pe gratis pe siteul BNRM, şi în acelaşi timp ca un serviciu Web de asigurare a accesului integrat la copiile digitale ale documentelor patrimoniale neincluse în Registru, dar făcute disponibile pe serverele bibliotecilor şi a altor instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale.

BND Moldavica constituie, deasemenea, un portal de acces, prin serviciul Web al Bibliotecii Digitale Europene, al bibliotecilor naţionale europene la colecţiile patrimoniale digitizate din Moldova şi al beneficiarilor din Republica Moldova la colecţiile patrimoniale digitale ale bibliotecilor naţionale din Europa.

BND Moldavica este bine venită pentru oricine, care se interesează de patrimoniul documentar naţional, mai ales pentru cercetători.

Colaborarea cu edituri şi alte organizaţii interesate în promovarea conceptului de carte electronică, va asigura îmbunătăţirea şi diversificarea continuă a ofertei Bibliotecii Naţionale Digitale.

BND Moldavica este conectată la Biblioteca Europeană (TEL) – un program, derulat la nivelul Uniunii Europene.

Biblioteca Europeană a fost iniţiată cu finanţare europeană şi a luat naştere  ca serviciu on-line în martie 2005. Misiunea Bibliotecii Europene este de a deschide, pentru utilizatorii din toată lumea universul de cunoaştere, informaţie şi cultură a tuturor bibliotecilor naţionale din Europa.

Biblioteca Europeană este  un serviciu gratuit care oferă acces la resursele a 48 biblioteci naţionale din Europa în peste 20 de limbi. Resursele pot fi atât digitale, cât şi bibliografice (cărţi, publicaţii seriale, hărţi, materiale AV, etc).

Biblioteca Nationala a Moldovei este membru TEL din ianuarie 2008. Participarea la proiectul TEL este o acţiune prin care BNRM îşi poate îndeplini misiunea sa esenţială, şi anume de a asigura accesul la colecţiile sale, atât generaţiei de azi, cât şi celor viitoare.

 • 1996
  Elaborarea Programului Naţional “Memoria Moldovei”. Elaborat sub egida Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi aprobat de Comitetul Naţional « Memoria Moldovei. Grupul de creaţie: Alexe Rău (coordonator), colaboratorii Bibliotecii Naţionale şi specialiştii de la instituţiile deţinătoare de documente şi colecţii de patrimoniu.

 • 2002-2003
  Realizarea Proiectului “Automatizarea BNRM: crearea bazei de date “ Carte veche a Moldovei şi numerizarea patrimoniului documentar imprimat ”.
  Primele publicaţii numerizate în BNRM:
  Cazanie (1768)
  Revista “Viaţa Basarabiei” (1932 – 1933)

 • 2003
  Editarea publicaţiilor BNRM în format electronic:
  Magazin bibliologic
  Gazeta bibliotecarului
  Bibliografia Naţională
  Calendar Naţional
  Imaginea Republicii Moldova în străinătate
  Bibliotecile publice
  Biblioteconomia Moldovei
  Buletin bibliologic
  Bibliografii
  Alte publicaţii

 • 2005
  BNRM este membru cu drepturi depline a Conferinţei Europene a Bibliotecilor Naţionale (CENL).

 • 2006
  Elaborarea Modelului strategic al Bibliotecii Naţionale Digitale.
  Organizarea expoziţiilor-virtuale.
  Reflectarea în mediul virtual a acţiunilor culturale.

 • 2007
  Prezentarea BNRM în portalul manuscriselor europene www.manuscriptorium.com, coordonat de Biblioteca Naţională a Cehiei.

 • 2008 - 2009
  Participarea BNRM la proiectul FUMAGABA, susţinut de Uniunea Europeană şi CENL.

 • 2009
  Crearea Secţiei de numerizare.
  Asigurarea unui soft de bibliotecă digitală.
  Achiziţionarea unui server pentru arhivarea textelor scanate şi un scaner ATIZ pentru scanarea publicaţiilor vechi.
  Demararea numerizării în masă a documentelor.
  Prezentarea unor colecţii patrimoniale ale BNRM în TEL.
  Lansarea expoziţiilor virtuale în TEL (Biblioteca Europeană).

 • 2010
  Lansarea BND Moldavica

  Ţintele principale ale creării BND “Moldavica” sunt:

  1. Salvgardarea moştenirii culturale scrise prin trecerea ei pe suport electronic, reducerea accesului fizic direct la originale şi efectuarea unor lucrări speciale de restaurare, conservare şi prezervare.
  2. Oferirea accesului liber pentru toţi la moştenirea naţională scrisă digitizată, utilizarea ei în activitatea de culturalizare, educaţie, cercetare.
  3. Valorificarea documentelor deţinătoare de patrimoniul naţional scris şi imprimat.

    • Aspecte tehnice
    • Charte de numerisation
     Conservation à long terme des documents numérisés
     Guide des bonnes pratiques
     Écrire un cahier des charges de numérisation de collections sonores, audiovisuelles et filmiques
     Le protocole OAI et ses usages en bibliothèque

     Soft-ul Greenstone Digital Library Greenstone este o suită software pentru a constitui şi distribui colecţii de biblioteci digitale. Acest software propune noi metode de organizare a informaţiei şi de publicare a acesteia pe Internet sau CD-ROM. Greenstone este produs de Proiectul Bibliotecii Digitale a Noii Zeelande al Universităţii din Waikato. Este dezvoltat şi distribuit în cooperare cu UNESCO şi Human Info NGO. Este un software open-source, disponibil la http://greenstone.org. Acesta stă sub prevederile licenţei GNU General Public License.
     Scopul acestui software este de a da forţă utilizatorilor, în special din biblioteci, universităţi şi alte instituţii din serviciul public pentru a-şi putea construi propria bibliotecă digitală. Bibliotecile digitale reformează radical modul în care informaţia este diseminată şi achiziţionată în cadrul comunităţilor partenere UNESCO şi în cadrul instituţiilor din domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii din întreaga lume, dar în special în ţările în curs de dezvoltare. Trăim cu speranţa că acest software va încuraja desfăşurarea efectivă a bibliotecilor digitale pentru a partaja informaţia şi pentru a o integra în circuitul public.
     Platfomă. Greenstone rulează pe Windows, Unix şi Mac OS X. Distribuţia include fişierele binare pentru toate versiunile de Windows, Linux şi Mac OS X. De asemenea, include codul sursă pentru sistem, care poate fi compilat folosindu-se Microsoft C++ sau gcc. Greenstone funcţionează împreună cu software-ul asociat, care este liber: webserver-ul Apache şi PERL. Interfeţele cu utilizatorul folosesc un browser web, de obicei Netscape Navigator sau Internet Explorer.
     Personalizare Greenstone este proiectat special pentru a fi foarte flexibil şi configurabil. Un document nou şi formatele de metadate sunt abordate prin scrierea de „extensii” (plugins) în limbajul de programare PERL. În mod analog, structurile noi de metadate pentru navigare pot fi implementate prin scrierea „clasificatorilor”. Modul în care arată şi se comportă interfaţa poate fi modificat folosindu-se „macro-uri” scrise într-un limbaj accesibil. Un protocol tip CORBA permite agenţilor (ex. în Java) să folosească toate facilităţile asociate colecţiilor documentului. În final, codul sursă scris în limbajul de programare C++ şi PERL este disponibil şi este accesibil pentru a putea fi modificat.
     Lista de mail Există o listă de mail gândită în primul rând pentru discuţii privind software-ul pentru biblioteci digitale - Greenstone. Utilizatorii activi ai Greenstone ar trebui să ia în consideraţie încrierea în lista de mail şi contribuţia la discuţii.

    • Aspecte juridice
    • Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

    • Ce este digitalizarea?
    • Digitalizarea este procesul prin care cu ajutorul unui scanner de carte se transpune din format fizic (hârtie, manuscris, carte) în format electronic (fişiere tiff, jpeg) în scopul conservării, prezervării şi accesului rapid la informaţie.

    • De ce digitalizare?
    • Folosim digitalizarea în scopul prezervării documentelor patrimoniale, păstrate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a Moldovei, care prezintă un interes aparte pentru cultura naţională. Avem documente care sunt unice şi intr-un singur exemplar. Digitalizarea oferă posibilitatea de păstrare şi transmitere a documentului. Așadar putem păstra documentul pentru posterioritate dar şi asigura accesul larg la conţinut. Astfel îmbogăţim memoria culturală colectivă cu un patrimoniu cultural şi ştiinţific de valoare, oferit utilizatorilor de pretutindeni, într-un mod coerent.

    • Ce tipuri de formate sunt acceptate?
    • Formatele acceptate pentru fisierele imagine sunt: TIFF (un format de arhivare) şi JPEG.

    • La ce rezoluţie sunt scanate cărţile?
    • Procesul de scanare presupune rezoluţie minimă – 300 dpi. Rezoluţie de scanare a cărţilor vechi este 600 dpi.

    • Cum poate fi donată cartea electronică?
    • Autorul sau deţinătorul de drepturi al cărţii electronice poate să doneze cartea sa în Biblioteca Naţională Digitală după încheierea unui contract. Contractul trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă drepturile şi obligaţiile părţilor.

    • Ce tipuri de documente pot fi digitalizate?
    • Sunt trei tipuri de bază de obiecte ale digitalizării: documente legate (tipărite), documente audiovideo, documente - imagini.

    • Ce înseamnă metadate?
    • Metadatele sunt instrumentul de cautare şi regasire a documentului, după mai multe criterii.

    • Care sunt condiţiile de utilizare a documentelor digitalizate?
    • Este interzisă copierea si reproducerea acestor texte în scop comercial. Aveţi dreptul de a copia fragmente şi elemente din conţinut pentru a le utiliza strict personal. Copierea şi utilizarea în alte scopuri, fără a obţine în prealabil acordul nostru, sunt interzise şi ilegale.