Lista colecțiilor disponibile

Colecţiile Moldavica

Colecţia manuscrise include manuscrise originale, copii, fotocopii din sec. XV-XX în limba română, slavonă veche şi rusă de o importanţă deosebită pentru cercetătorii ştiinţifici.

Colecţia este constituită din documente patrimoniale incluse în Registrul Programului Naţional „Memoria Moldovei”. Actualmente sunt supuse digitizării doar documentele patrimoniale din compartimentul Registrului „Documente patrimoniale păstrate în teritoriul Republicii Moldova” de importanţă naţională, tipărituri ce provin de la diferite centre tipografice din ţară şi de peste hotare, o preţioasă mărturie a culturii poporului nostru: cărţi vechi tipărite cu caractere slavone şi caractere moderne (alfabet de tranziţie, latine, ruseşti), care s-au păstrat până în prezent în exemplare numărate în republică - adevărate comori prin valoarea şi semnificaţia lor, prin conţinutul textelor sau marginaliilor.

Colecţia periodice naţionale vechi include tipărituri imprimate, intrate în Registrul Programului Naţional „Memoria Moldovei”. Aceste publicaţii sunt cele mai solicitate de beneficiari. Ele sunt în stare de degradare avansată şi păstrate în fondurile Bibliotecii Naţionale. Colecţia include reviste ştiinţifice, bisericeşti, alte publicaţii periodice, care conţin informaţii importante privind reconstituirea istorică a vieţii sociale, economice şi culturale a ţării. Colecţia de reviste naţionale se referă la perioada de la 1867 până la 1945. O mare parte a revistelor sunt în limba română.

Cărţi poştale ce reflectă imagini ale oraşului Chişinău de altădată, insumează 36 vederi editate în marea majoritate de Casa editorială A.Wolkenberg, care deţinea monopolul în editarea documentelor grafice în perioada de pionerat (1883-1900) până în anii 20 ai sec. XX. În viitorul apropiat va fi prezentată colecţia de cărţi poştale „Vederi din Basarabia”.

Colecţia de hărţi şi atlase vechi aflate în posesia Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova reprezintă diferite zone geografice ale lumii. Originalele, copiile, imitaţiile sau părţi ale atlaselor reeditate, aparţin unor cartografi şi editori cu renume pe plan internaţional (A. Ortelius, I. Castaldo, G. Mercator, W. Lazius), hărţi editate de Institutul Cartografic din Viena şi Institutul Geografic din Weimar, hărţi şi atlase realizate de autori ruşi (sec. XVIII-XIX).

Biblioteca Naţională deţine o colecţie impresionantă de ex-libris-uri pe carte de diferite genuri, păstrate în colecţia de Carte veche şi rară. O altă colecţie de ex-libris-uri, constituită prin donaţii ale cunoscuţilor creatori ai acestui gen de grafică: Valeriu Herţa, Leonid Nikitin, African Usov, Arcadie Antoseac, Nicolae Baciu, Vladimir Kravcenko şi alţii se păstrează în serviciul „Colecţie de artă şi hărţi”. Tematica acestei colecţii este foarte variată: portrete ale unor mari personalităţi ale vieţii politice şi culturale ale vremii, peisaje, scene din viaţa socială, etc.

Colecția digitală de Muzică Tipărită Veche cuprinde texte religioase din repertoriul compozitorilor moldoveni, editate în secolul XX : Gavriil Musicescu, Mihail Berezovschi, Eusebie Mandicevschi. Colecția este formată din tipărituri muzicale religioase, cântece ce erau cântate la slujbe în biserici și mănăstiri pentru un singur glas și cor mixt.

Colecția Tiraspol - Balta reflectă producția editorială din teritoriul RASSM = Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească înființată în anul 1924 în stînga Nistrului. Majoritatea cărților au fost editate la Editura de Stat și acoperă domeniile: agricultura, medicina, social-politic, manuale, atît în limba română dar și în limba rusă